a casu ad casum


 Rysunek z 1929 roku artysty malarza Henryka Berlewiego przedstawiający portret żony dyplomaty Tadeusza Jackowskiego Anny Schildenfeld-Schiller.

 Rysunek z 1929 roku artysty malarza Henryka Berlewiego przedstawiający portret żony dyplomaty Tadeusza Jackowskiego Anny Schildenfeld-Schiller.

(Source: audiovis.nac.gov.pl, via polish-vintage)